• GIỮ VỮNG GIA NGHIỆP, CHUẨN BỊ CHO NHỮNG RỦI RO

  GIỮ VỮNG GIA NGHIỆP, CHUẨN BỊ CHO NHỮNG RỦI RO

  Giữa thị trường kinh tế đầy biến động và muôn trùng sóng gió, các thế hệ trước đã xây dựng cho cơ nghiệp gia đình được phát triển cũng như giữ vững cho các lớp lãnh đạo kế nghiệp theo sau. Các thế hệ tiếp nối trên con đường giữ vững được sự nghiệp gia đình cũng gặp phải không ít khó khăn.

  Xem thêm
 • KẾ HOẠCH TÌM RA “NGƯỜI KẾ NGHIỆP” THEO NGHIÊN CỨU TỪ CAMBRIGE

  KẾ HOẠCH TÌM RA “NGƯỜI KẾ NGHIỆP” THEO NGHIÊN CỨU TỪ CAMBRIGE

  Lựa chọn giám đốc điều hành kế tiếp cho công ty là một trong những điều ý nghĩa nhất cho quá trình phát triển của một tổ chức. Một công ty phát triển bền vững phụ thuộc khá nhiều những chiến lược do giám đốc điều hành đề ra.

  Xem thêm
 • “TÁI TẠO” & “KẾ NGHIỆP” - 2 CÂU CHUYỆN CỦA THỜI ĐẠI

  “TÁI TẠO” & “KẾ NGHIỆP” - 2 CÂU CHUYỆN CỦA THỜI ĐẠI

  Chưa bao giờ thời đại chúng ta sống lại có những biến động nhanh chóng và khôn lường như ngày nay. Trong bối cảnh ấy, “tái tạo doanh nghiệp” và “đào luyện kế nghiệp” trở thành 2 câu chuyện quan trọng và có tính thời đại nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp!

  Xem thêm
 • PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ & LIÊN TỤC

  PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ & LIÊN TỤC

  Một trong những khía cạnh thách thức nhất của việc phát triển khả năng lãnh đạo là nhận định một cách hiệu quả và liên tục thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Rất dễ để những nhà quản trị ở vị trí hàng đầu quên rằng rồi sẽ có lúc ai đó phải thế chỗ của họ ở nơi cầm lái.

  Xem thêm
 • XU HƯỚNG CHUẨN BỊ CEO KẾ THỪA

  XU HƯỚNG CHUẨN BỊ CEO KẾ THỪA

  Nhiều công ty xem việc kế nhiệm giám đốc điều hành như là sự kiện chỉ xảy ra một lần bởi sự ra đi đột ngột của giám đốc điều hành cũ hơn là một quá trình có cấu trúc chặt chẽ.

  Xem thêm
 • CHÂN DUNG “NGƯỜI THỪA KẾ” TRONG CÁC DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH GIÀU CÓ NHẤT CHÂU Á

  CHÂN DUNG “NGƯỜI THỪA KẾ” TRONG CÁC DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH GIÀU CÓ NHẤT CHÂU Á

  Nhiều nhà lãnh đạo kế thừa thuộc thế hệ millennials (những người sinh trong khoảng năm 1980 - 2000, lớn lên cùng các phương tiện truyền thông xã hội) trong các doanh nghiệp gia đình giàu có nhất ở châu Á đang dần bác bỏ quan niệm cho rằng họ chỉ là những “đứa trẻ” quen được cưng chiều, CNBC nhận định.

  Xem thêm
12345