THÔNG TIN HỌC VIÊN

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về  NextGen@PACE.edu.vn
hoặc điện thoại tới (028) 3837 0208 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của Nhà Trường) để được hỗ trợ


Chúng tôi rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi, Quý vị biết đến Trường PACE qua kênh thông tin nào sau đây:THÔNG TIN LIÊN QUAN (KHI ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH)
  • Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi đặc biệt của chương trình và chính sách ưu đãi khi chuyển phí sớm,
    Quý vị vui lòng điện thoại (028) 3837.0208 gặp bộ phận Tư vấn Đào tạo của Nhà trường
  • Đào tạo chiêu sinh (tại Nhà trường) / Public Workshop: Phí tham dự chương trình cho một học viên là 125 USD # 2.850.000 đồng.
  • Đào tạo nội bộ (tại Doanh nghiệp) / In-house Workshop: Phí đào tạo cho doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào quy mô đào tạo và mức độ thiết kế nội dung cho phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có nhu cầu, Quý vị vui lòng liên hệ Nhà trường tại số điện thoại (028) 3837.0208 hoặc email NextGen@PACE.edu.vn