THÔNG TIN HỌC VIÊN

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về  NextGen@PACE.edu.vn
hoặc điện thoại tới (028) 3837 0208 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của Nhà Trường) để được hỗ trợ


Chúng tôi rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi, Quý vị biết đến Trường PACE qua kênh thông tin nào sau đây:THÔNG TIN LIÊN QUAN (KHI ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH)
  • * Thời gian học: 9 tháng
  • * Mức đầu tư cho giải pháp: 117.500.000 VND/ Học viên (tương đương 5.000 USD/Học viên)

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi đặc biệt của chương trình và chính sách ưu đãi khi chuyển phí sớm,
Quý vị vui lòng điện thoại (028) 3837.0208 gặp bộ phận Tư vấn Đào tạo của Nhà trường