• ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TRÌ HOÃN KẾ HOẠCH KẾ NHIỆM?

  ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TRÌ HOÃN KẾ HOẠCH KẾ NHIỆM?

  Dù quy mô doanh nghiệp nhỏ hay lớn thì việc chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm trước khi giám đốc điều hành hiện thời phải rời đi là việc rất quan trọng. Không một ai muốn tiến độ điều hành doanh nghiệp bị trì hoãn hay dặm chân tại chỗ.

  Xem thêm
 • GIAN NAN TÌM “NGƯỜI KẾ NGHIỆP” TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ

  GIAN NAN TÌM “NGƯỜI KẾ NGHIỆP” TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ

  Một thực tế cho thấy, các chủ doanh nghiệp tiền nhiệm nếu không chuẩn bị cho vị trí kế nhiệm thì nó như là tạo ra một quả bom nổ chậm, đến khi “bùm nổ” sức phá hủy của nó không dừng lại trong ở trong doanh nghiệp mà thậm chí nó còn tiêu hủy cả thế hệ gia đình.

  Xem thêm
 • 3 GIAI ĐOẠN VÀNG CHO KẾ HOẠCH TÌM RA THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CẤP CAO KẾ TIẾP

  3 GIAI ĐOẠN VÀNG CHO KẾ HOẠCH TÌM RA THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CẤP CAO KẾ TIẾP

  Đối với doanh nghiệp, công ty việc thuê một giám đốc điều hành từ bên ngoài thường có chi phí và độ rủi ro cao. Trong khi đó, việc tổ chức tốt công tác đào tạo một thế hệ lãnh đạo cấp cao kế tiếp có thể giúp bước chuyển giao người điều hành một cách suôn sẻ và hợp lý nhất.

  Xem thêm
 • GIỮ VỮNG GIA NGHIỆP, CHUẨN BỊ CHO NHỮNG RỦI RO

  GIỮ VỮNG GIA NGHIỆP, CHUẨN BỊ CHO NHỮNG RỦI RO

  Giữa thị trường kinh tế đầy biến động và muôn trùng sóng gió, các thế hệ trước đã xây dựng cho cơ nghiệp gia đình được phát triển cũng như giữ vững cho các lớp lãnh đạo kế nghiệp theo sau. Các thế hệ tiếp nối trên con đường giữ vững được sự nghiệp gia đình cũng gặp phải không ít khó khăn.

  Xem thêm
 • KẾ HOẠCH TÌM RA “NGƯỜI KẾ NGHIỆP” THEO NGHIÊN CỨU TỪ CAMBRIGE

  KẾ HOẠCH TÌM RA “NGƯỜI KẾ NGHIỆP” THEO NGHIÊN CỨU TỪ CAMBRIGE

  Lựa chọn giám đốc điều hành kế tiếp cho công ty là một trong những điều ý nghĩa nhất cho quá trình phát triển của một tổ chức. Một công ty phát triển bền vững phụ thuộc khá nhiều những chiến lược do giám đốc điều hành đề ra.

  Xem thêm
 • “TÁI TẠO” & “KẾ NGHIỆP” - 2 CÂU CHUYỆN CỦA THỜI ĐẠI

  “TÁI TẠO” & “KẾ NGHIỆP” - 2 CÂU CHUYỆN CỦA THỜI ĐẠI

  Chưa bao giờ thời đại chúng ta sống lại có những biến động nhanh chóng và khôn lường như ngày nay. Trong bối cảnh ấy, “tái tạo doanh nghiệp” và “đào luyện kế nghiệp” trở thành 2 câu chuyện quan trọng và có tính thời đại nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp!

  Xem thêm
12345