TẠI SAO PHẢI TÌM KIẾM LÃNH ĐẠO KẾ THỪA?

Theo Southeast Asia từ kết quả nghiên cứu giữa SMU và Deloitte cho thấy trên khắp Đông Nam Á, 77% lãnh đạo doanh nghiệp gia đình thế hệ đầu tiên đều rất chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo tương lai. Cùng lúc đó, trên thị trường, sức tiêu thụ của Châu Á và sự tăng trưởng của nền kinh tế internet đang diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Từ đó cho thấy bài toán kế nghiệp là một áp lực về sự tiếp nối tại những doanh nghiệp có thời gian hoạt động tương đối lâu.
Áp lực về sự kế thừa là không chỉ làm sao để giữ gìn những giá trị và nhân tố đã làm nên thành công cho doanh nghiệp mà còn phải giữ được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng đang có lẫn khả năng tiếp cận nhiều đơn hàng và dự án quan trọng trong tương lai.

Mặt khác, các lãnh đạo đương nhiệm cũng rất đau đầu trong các chiến lược kinh doanh phải thay đổi để thích nghi với những chuyển dịch năng động trong khu vực Đông Nam Á và toàn cầu.

Đặc biệt trong thời đại 4.0, khi mà kỷ nguyên công nghệ lên ngôi, hứa hẹn mang đến một phong cách sống mới và những đột phá mới trong cách quản trị doanh nghiệp.

Vì vậy người lãnh đạo tương lai cần biết định hình những chiến lược kinh doanh mới, có tư duy khác biệt phá vỡ mô hình kinh doanh lỗi thời trên những quyết định đúng đắn để thích ứng với các thử thách trong tương lai. Vấn đề là những quyết định này cần phải đưa ra vào thời điểm của cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo.

Đối với thế hệ F1, ra đi trong lúc nhìn thấy những người kế nhiệm ngay lập tức triển khai các thay đổi trong doanh nghiệp có thể là đỉnh điểm của một cuộc chia tay vốn đã có nhiều xúc cảm.

Nếu chính những xúc cảm này khiến những nhà sáng lập vẫn muốn can dự vào một số mặt trong điều hành doanh nghiệp, đó có thể là ngọn nguồn của mâu thuẫn. Một số cá nhân kiệt xuất đã đầu tư quá nhiều tâm sức cho doanh nghiệp sẽ khó tránh được sự can thiệp kiểu này khi những người kế thừa muốn thay đổi những gì mà họ đã gầy dựng suốt bao thập kỷ.

Vì vậy, khi lựa chọn người lãnh đạo tương lai, ngoài một số tiêu chí chủ chốt như kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, khả năng quản trị, không nên bỏ qua các yếu tố về đạo đức lẫn quyết tâm của người kế thừa trong việc giải quyết thấu đáo mâu thuẫn giữa các thế hệ.
 
NG---16-01--avt0--1-.jpg

Một kế hoạch chuyển giao rõ ràng và chú trọng giải quyết mâu thuẩn nảy sinh giữa các thế hệ có thể giúp tránh khỏi nhiều áp lực. Việc triển khai một kế hoạch chuyển giao quyền lãnh đạo vốn không phải là một việc dễ dàng và thông thường thì chính doanh nghiệp phải gánh chịu hậu quả.

Thật nguy hiểm nếu nhiều người xem việc lên kế hoạch chuyển giao đơn giản chỉ là chọn đại bất kỳ thành viên nào trong tổ chức mà không cần quan tâm họ có chọn đúng hay phù hợp chưa. Bởi vì, quá trình này thực chất rất phức tạp vì cùng lúc phải giải quyết các vấn đề nhạy cảm và cảm tính liên quan đến ám ảnh tuổi về hưu, bệnh tật và tiền bạc. Tại các nước Châu Á, một số doanh nghiệp gia đình vẫn chưa đánh giá đúng mức sự cần thiết của một kế hoạch kế nhiệm một cách chu đáo.

Những yếu tố cần phải cân nhắc khi xây dựng một kế hoạch chuyển giao quyền lãnh đạo gồm có: xác định ai là người kế thừa và ai là những thành viên tâm huyết/ thiếu tâm huyết trong gia đình, có tầm nhìn toàn diện về công ty trong tương lai, thiết lập cơ chế quản trị tốt và có văn bản kế hoạch rõ ràng. Ngoài ra, kế hoạch chuyển giao quyền lãnh đạo chưa bao giờ là một thứ bất biến hay chỉ đi theo một đường thẳng, mà cần được linh hoạt điều chỉnh khi cần thiết.
 
NG---16-01--2-.jpg

Doanh nghiệp nếu chọn đúng người thì khả năng phát triển trường tồn là rất cao. Trong một số trường hợp, thế hệ đi trước nên chấp nhận rằng khi trong nội bộ doanh nghiệp không có ai đủ sức đảm nhận vai trò này thì phải tìm ứng viên xuất thân từ bên ngoài nhằm đảm bảo cho lợi ích chung. Để làm được điều đó, điều quan trọng là phải có được một cơ chế quản trị chặt chẽ cho phép các nhân sự cấp cao bên ngoài điều hoành doanh nghiệp hiệu quả và những người sở hữu đóng vai trò giám sát.

Theo TheNation

 

Chương trình đào tạo

NĂNG LỰC KẾ NGHIỆP
NextGen Leadership
 
Chương trình đào tạo giúp người tham dự 
trang bị năng lực kế nghiệp và có thêm cơ hội 
để được chọn vào đội ngũ lãnh đạo kế tiếp.

Khai giảng: 02/04/2019
tại TP. Hồ Chí Minh
 

Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây