DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH: “KHẨU VỊ RỦI RO” CỦA NGƯỜI KẾ NGHIỆP

Người kế nghiệp - người sẽ lãnh đạo doanh nghiệp gia đình trong tương lai, đây là thế hệ sẵn sàng thay đổi chiến lược và chấp nhận rủi ro nhiều hơn để cải thiện sự phát triển của công ty.

Hình ảnh của "người thừa kế" đã tồn tại từ rất lâu trong các doanh nghiệp gia đình. Một nghiên cứu (1) gần đây được thực hiện bởi nhóm kiểm toán và tư vấn Deloitte cho thấy, thay vì ngủ quên trong lịch sử vinh quang của gia đình, người kế nghiệp luôn ấp ủ các dự án và cực kỳ tham vọng trong việc điều hành công ty được thành lập bởi cha mẹ, ông bà.

"Bất kể quy mô của công ty, thâm niên hay quốc gia thành lập, một thế hệ kế nghiệp (nam và nữ) có trình độ xuất chúng đang nổi lên (những kinh nghiệm của họ được đúc kết từ các công ty khác nhau thậm chí từ các công ty nước ngoài). Họ sẵn sàng đối mặt với những thách thức thương mại như quốc tế hóa, đổi mới và số hóa, đồng thời mong muốn duy trì các giá trị cốt yếu của doanh nghiệp gia đình và tôn trọng những gì các thế hệ trước đã để lại ", trích lời Mennolt Beelen - lãnh đạo Deloitte EMEA Family Business.
 
NextGen-21-05-19--1-.jpeg

Do đó, hơn một nửa (56%) thanh niên trong quá trình tiếp quản doanh nghiệp gia đình nói rằng họ muốn thay đổi chiến lược của công ty. "Toàn cầu hóa nền kinh tế có thể sẽ tác động đến các doanh nghiệp gia đình: một số lượng lớn trong số họ sẽ tập trung vào tăng trưởng ở các thị trường mới", theo Christophe Saubiez, đối tác chịu trách nhiệm về lĩnh vực Doanh nghiệp vừa và nhỏ dành riêng cho Doanh nghiệp gia đình tại Deloitte.
 
Các hoạt động của doanh nghiệp có lẽ sẽ thay đổi

76% người kế nghiệp biến “sự đổi mới” thành một trong ba ưu tiên chiến lược hàng đầu và là khoản đầu tư lớn thứ hai trong năm năm tới (sau việc mở rộng sang các thị trường khác hoặc tạo ra các sản phẩm mới).

"Những người kế nghiệp muốn đổi mới nền tảng trong chiến lược tăng trưởng", Christophe Saubiez nói. Và với “khẩu vị rủi ro” (risk appetite) không hề giống với bố mẹ, thì hiện nay, 65% doanh nghiệp gia đình tuyến bố “chống rủi ro" (risk adverse) hoặc "trung lập" với rủi ro (và một phần ba sẵn sàng chấp nhận rủi ro), phần lớn những người tham gia khảo sát nói rằng họ "sẵn sàng chấp nhận rủi ro để cải thiện sự phát triển và lợi nhuận của công ty, đồng thời bảo vệ lợi ích của gia đình".

Sợ mất quyền kiểm soát

Tuy nhiên, có một điểm sẽ không bao giờ thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác đó là sự mong muốn gìn giữ doanh nghiệp trong gia đình. 62% thanh niên nói rằng họ không muốn chia sẻ cổ phần cho người khác, vì "sợ mất quyền kiểm soát xã hội". Do đó, người kế nghiệp đánh giá rất cao "sự quan trọng trong việc duy trì đặc tính gia đình của công ty".
NextGen-21-05-19.jpg
 ..............................
Chú thích (1): Nghiên cứu “Next-generation family businesses: Evolution, keeping family values alive”, được thực hiện bởi Deloitte từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2016, bằng các cuộc phỏng vấn với một nhóm gồm 92 người kế nghiệp đại diện các doanh nghiệp gia đình đặt tại 19 quốc gia ở Châu Âu, Châu Phi hoặc Trung Đông. 50% số người được khảo sát là từ thế hệ doanh nhân thứ hai, 22% từ thế hệ thứ ba và 16% từ thế hệ thứ tư, với các công ty tồn tại trên 100 năm chiếm 16%, giữa 50 và 99 chiếm 36%, giữa 20 và 49 năm chiếm 42%.
 
Nguồn: Theo Les Echos Executives
 

Chương Trình Đào Tạo

NĂNG LỰC KẾ NGHIỆP
NextGen Leadership
 
Chương trình đào tạo giúp người tham dự 
trang bị năng lực kế nghiệp và có thêm cơ hội 
để được chọn vào đội ngũ lãnh đạo kế tiếp.

Khai giảng: 20/07/2019 tại TP. Hồ Chí Minh

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY