Trang chủ

Góc kế nghiệp

THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC CỦA LÃNH ĐẠO KẾ NGHIỆP

thuận lợi và thách thức của lãnh đạo kế nghiệp
15253423_1228036777241976_2044254084553616388_n.png

Lãnh đạo kế nghiệp là những người sẽ giữ trên vai trọng trách vô cùng to lớn đối với tuổi thọ của một doanh nghiệp. Vì thế, trong kế hoạch phát triển lâu dài của doanh nghiệp, nhiều nhà lãnh đạo đã sớm hoạch định một lộ trình phát triển đội ngũ kế nghiệp, từ đó có thể chọn được người xứng đáng để trao truyền. Điều này giúp cho những “người được chọn” có sự chuẩn bị tốt hơn và có những thuận lợi khi tiếp quản cơ nghiệp. Tuy nhiên, vị trí quan trọng này không hề dễ dàng nên họ cũng sẽ gặp rất nhiều thách thức. Dưới đây là khảo sát mới nhất năm 2016 của PwC về những thuận lợi và thách thức của thế hệ kế nghiệp.

THUẬN LỢI
  • 88% Người kế nghiệp cho rằng thế hệ cha anh chưa tin tưởng vào khả năng gánh vác cơ nghiệp của họ.
  • 44% Người kế nghiệp có một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng trong đó chỉ rõ họ sẽ tiếp quản một phần/ toàn bộ công ty như thế nào.
  • 65% Họ được tưởng thưởng hợp lý cho dù có là thành viên gia đình hay không.

THÁCH THỨC
  • 88% Người kế nghiệp phải làm việc vất vả hơn để chứng tỏ năng lực của mình với thế hệ cha anh.
  • 80% Thế hệ cha anh vẫn muốn can dự vào công ty sau khi đã chuyển giao.
  • 61% Người kế nghiệp cho rằng sẽ khó khăn để thế hệ cha anh thực sự chuyển giao hoàn toàn sau khi họ tiếp quản
Kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp hiện nay đã chú trọng việc hoạch định rõ ràng lộ trình và kế hoạch phù hợp trong công tác chuyển giao cơ nghiệp và sẽ sẵn sàng chuyển giao nếu họ tin rằng mình chọn được người kế nghiệp xứng đáng.
Tuy nhiên, công tác chuyển giao cũng gặp không ít khó khăn do nhiều yếu tố từ việc lựa chọn người có năng lực và tâm huyết, bài toán khoảng cách thế hệ, niềm tin của chủ doanh nghiệp dành cho “người được chọn”. Từ những nguyên nhân đó mà “người được chọn” đã gặp không ít những thách thức khi tiếp quản cơ nghiệp. Đa phần thách thức mà họ gặp phải xoay quanh vấn đề về “năng lực”. Bởi để có được niềm tin của cha anh khi hoàn toàn giao phó trọng trách, họ cần phải trui rèn năng lực của mình nhiều hơn nữa.

Chuyển giao cơ nghiệp là một lộ trình dài hơi được lên kế hoạch rõ ràng từ sớm đối với các doanh nghiệp hiện nay.  Trong đó việc đào tạo phát triển đội ngũ kế nghiệp cần được chú trọng và thực hiện một cách bài bản, khoa học nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất